VanLen syyskokous 25.2.2021

11.2.2021

VANTAAN LENTOPALLO RY    SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika
Torstai 25.2.2021 klo 20.00
Paikka
Etäkokoustila Teams

 

  1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
  2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
  3. LÄSNÄ OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET
  4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  5. TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
  6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
  7. MUUT ASIAT: SÄÄNTÖMUUTOKSET
  8. MUUT ASIAT: JOHTOKUNNAN JÄSENTEN NIMITYS
  9. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Kohdan 7 lisätiedot:

Yhdistykselle voidaan valita toiminnantarkastaja tilintarkastajan sijasta.

Nykyinen:
12 § Kevätkokouksen asiat 11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
12 § Syyskokouksen asiat 5 Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

Ehdotus:
12 § Kevätkokouksen asiat 11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
12 § Syyskokouksen asiat 5 Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama lausunto


Nykyisin kokouksiin osallistuminen etänä on mahdollista. Lisätään tästä maininta sääntöihin.

Nykyinen:
11 § Seura pitää toimintakausittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seura virallisilla internetsivuilla tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Ehdotus:
11 § Seura pitää toimintakausittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seura virallisilla internetsivuilla tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Nimenkirjoittajat voivat sähköisesti allekirjoittaa ja asioida useassa kanavassa. Koska VanLella on kaksi nimenkirjoittajaa pakollisena, on asiointi haastavaa. Muutetaan sääntöjä:

Nykyinen:
17 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun johtokunnan määräämään johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Ehdotus:
17 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai joku muu johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen tai toimihenkilö kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.